L1020897.liten
kapittel 8

Brakar HentMeg

På valgdagen 9. september lanserte Brakar tjenesten HentMeg i Kongsberg. Dette er et prøveprosjekt hvor målet er å gi kundene en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste enn det ordinære rutetilbudet. Gjennom prosjektet vil Brakar og samarbeidspartnere lære mer om hvor og hvordan en slik mobilitetsløsning kan brukes framover for å øke kundetilfredsheten. Tjenesten skal være fleksibel og enkel for publikum, og samtidig være en effektiv måte å drive kollektivtransport på.

Slik fungerer det

HentMeg er en bestillingstjeneste som kjører kundene dør til dør innenfor en definert sone.

Som kunde bestiller man via telefon eller et skjema på Brakars nettside, og mottar en tekstmelding om når forventet hentetid er.

HentMeg kjøres av en minibuss som skal kunne ta seg fram også i gater i tette boligstrøk. Etter hvert som bestillinger kommer inn fra kunder vil bussens kjørerute oppdateres fortløpende for å få til en best mulig samkjøring, og dekke flest mulig kunder på en best mulig måte. Akkurat som på vanlige busser vil kunder kunne betale med reisekort, kontant og app.


L1020860

Brakars Johan Sigander ruller ut den røde løperen for de første kundene den 9. september. Foto: Espresso Foto

Riktig tjeneste på riktig sted

Allerede etter et par uker i drift var det mange passasjerer for HentMeg. Dette viser at vi har truffet bra med å innføre HentMeg i et byområde, og funnet en løsning som kan øke kollektivandelen i en by på Kongsbergs størrelse.

Erfaringer med HentMeg i Kongsberg september – desember 2019:

  • 2 700 påstigninger
  • 35 – 45 påstigninger / hverdag
  • 2,6 % «no show» - kanselleringer
  • En snittreise er 3 km lang og tar 6 minutter
  • 63 % av alle reiser er med samkjøring!


L1020833

Vi synes det er spesielt viktig at vi har en høy andel samkjøring. HentMeg skal ikke erstatte drosje. Foto: Espresso Foto

Utviklet og testet i Rogaland

HentMeg er testet og satt i drift av Kolumbus i Rogaland og kjøres i Sauda. Brakar har fått bruke både merkevarenavnet HentMeg og programvaren som Kolumbus bruker. Den er utviklet av SpareLabs, som har mange forskjellige samkjøringsprosjekter rundt i verden, og teknologiselskapet Geta, i samarbeid med Kolumbus.

HentMeg ble vedtatt av Fylkestinget i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019. Buskerud fylkeskommune har satt av to millioner kroner til prosjektet. I desember 2019 fikk Brakar en ekstra bevilgning på 500 000 kroner fra Fylkesutvalget slik at prøveprosjektet kan utvikles og forlenges ut 2020.