Trekkbakover-1920x10805
kapittel 11

Markedsaktiviteter

Hovedhensikten med Brakars markedsarbeid er å støtte og bidra til de mål Brakar setter seg gjennom året. Markedsaktiviteter som når frem, gir kundene informasjonen de trenger til rett tid og får kundene med på laget er derfor fokus for markedsaktivitetene i Brakar.

Faste, årlige markedsaktiviteter

Først og fremst har Brakar en rekke faste milepæler for kunde- og markedsaktiviteter gjennom året. Dette handler ikke minst om ruteendringer til faste tider - sommer, høst, jul, påske og bevegelige helligdager. Dette er endringer som påvirker hverdagen til kundene våre, og vi er opptatte av at de skal få god informasjon om ruteendringer.

Brakar støtter også opp om store publikumsarrangementer hvert år. Dager hvor det er viktig å reise kollektivt for å redusere trykket på infrastruktur og gjøre det fremkommelig for flest mulig. Slike dager eller arrangementer er Kongsberg Jazzfestival, skiflygning i Vikersund, FIS World Cup-sprint og Drammen Elvefestival.

Brakar_Sommerruter_730x224

Illustrasjon: 6. Sans


Vikersund 2022

I 2019 gjennomførte også Brakar et forprosjekt for VM i skiflygning i Vikersund 2022 i samarbeid med arrangementskomiteen i Vikersund, Vy Tog og Ruter. I etterkant av dette ble det satt ned fire arbeidsgrupper som skal jobbe for å legge til rette for god kollektivtransport i Vikersund 2022. De fire arbeidsgruppene er transporttilbud, betaling og billett, dokumentasjon og kommunikasjon.

Bena-på-setet-1920x10802

Vierallepåsammebuss - en kampanje om BUSSVETT!

Å reise kollektivt skal være en hyggelig del av hverdagen. For å bidra til en hyggeligere sjåførhverdag og mer fornøyde kunder rullet Brakar ut første runde i kampanjen "Vi er alle på samme buss" høsten 2019. Med mål om å få kundene til å le litt, samtidig som vi takket de som oppfører seg riktig skapte vi oppmerksomhet rundt hvordan man bør oppføre seg ombord. Kampanjen ble gjennomført i samarbeid med nasjonal kjente stand-up komiker Halvor Johansen som er fra Drammensområdet. Kampanjen, med plakater, filmer i sosiale medier og profilering på buss, ble god tatt imot av publikum, selv om humoren ikke falt i smak hos alle. Elementer av kampanjen ble godt testet i forkant og justert i henhold til de tilbakemeldingene vi fikk.

Kollage-1200x940px

Foto: Espresso Foto

#derforgjørvidet

Miljø og bærekraft har de siste år fått økt fokus i Brakars kundekommunikasjon. Kundeundersøkelsene viser at dette er blitt viktigere for hvordan folk oppfatter oss. Se forøvrig også kapittel "Kundetilfredshet".

Våren 2019 lanserte derfor emneknaggen derforgjørvidet i sosiale medier. Hensikten med denne er å synliggjøre vårt samfunnsoppdrag og gjøre våre kunder stolte over de grønne reisevalgene de tar.

Velkommen Svelvik!

Mot slutten av 2019 ønsket vi innbyggere i Svelvik kommune velkommen til Brakar. 1. januar 2020 tar Brakar over busstilbudet i Svelvik fra Vestfold Kollektivtrafikk. Innbyggere i Svelvik mottok derfor informasjon om Brakars tjenester og produkter i ukene før jul 2019.