L1020915-1
kapittel 9

Linje 450 Kongsberg


Selvkjørende buss på linje 450 i Kongsberg har vært i drift siden høsten 2018. Hensikten med prosjektet var å prøve ut selvkjørende teknologi på vinterføre samt å bidra til lokal næringsutvikling og mer bærekraftig lokalsamfunn. Dette var først et pilotprosjekt med støtte fra EUs Sohjoa Baltic og Intereg-progam, deretter ordinær drift som en del av det vanlige kollektivtilbudet med to elektriske busser siden sommer 2019. Driften er nå et samarbeid mellom Brakar, Vy, Applied Autonomy og Kongsberg kommune. I tillegg bidrar Statens vegvesen med verdifull input i sin rolle som premissgiver og veimyndighet.

Internasjonalt format

Som første i verden har de selvkjørende bussene i Kongsberg erstattet en dieselbuss i rute. Dessuten kjører de en kompleks rute, og møter en rekke trafikale utfordringer på sin vei - andre kjøretøy, veiforhold og myke trafikanter. Dette har bidratt til at linje 450 i Kongsberg har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse.

Godt samarbeid mellom flere aktører har også gjort dette til et unikt prosjekt i verdensmålestokk. Vi har bygget på gode tradisjoner for innovasjon og utvikling i teknologibyen Kongsberg sammen med Kongsberg kommune og vår operatør Vy. Prosjektet har bidratt til lokal verdiskapning, og vår samarbeidspartner Applied Autonomy i Kongsberg, som står bak programvaren, har høstet mye ros. Selskapets leder Olav Madland mottok Buskeruds grunderpris i 2019.

Erfaring fra vinterdrift bidrar til bedre teknologi

En av utfordringene bussen har møtt er den nordiske værtypen, med regn, snø og brøytekanter. Erfaringene fra vinterdrift i Kongsberg har bidratt til å utvikle en tredje generasjons buss, som skal takle nordiske forhold bedre. Denne bussen har fått ytterligere sensorer og vil være utstyrt med kameraer. Generasjon 3-bussen skal settes i drift vinter/vår 2020.

Den nye bussen vil være smartere og i bedre stand til å analysere værforhold og omgivelsene for å forstå om det er reelle hindringer rundt den eller ikke.

Dette vil gjøre bussen mer smidig i trafikken, og den vil bevege seg enda bedre blant øvrige trafikanter. Alt dette skal bidra til den samme høye sikkerhet vi har hatt til nå, med null uhell eller ulykker av noe slag.

Vil kjøre raskere og uten vert

Høsten 2019 sendte partene i prosjektet inn en søknad til Vegdirektoratet om å øke farten, samt å kjøre uten vert på deler av strekningen. Til nå har Vegdirektoratet satt en maks hastighet på 16 km/t og en vert om bord på grunn av kjøretøyenes egenskaper. Med nytt kjøretøy ønsker partene å ta driften videre og øke maksfarten opp til 25 km/t. Dette blir mulig med Generasjon 3, da den blant annet har setebelter for å ivareta sikkerheten. Målet er at bussen skal kjøre uten vert på hele strekningen.

Godt mottatt av publikum og politikere

Bussene har blitt godt tatt imot av publikum. Undersøkelser gjennom første pilotperiode viste at tilliten til sikkerhet rundt tilbudet har økt, og flere har stor tro på at dette vil bli en del av fremtidens transporttilbud.

Bussen har fått linjenummer 450, og inngår i det ordinære kollektivtilbudet med egne rutetider som er søkbare i app og reiseplanleggere. Ved utgangen av 2019 hadde 4 000 passasjerer reist med bussen.

I det siste fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune ble det bevilget ytterligere en million kroner til videreføring av prosjektet med de selvkjørende bussene. Det er et tydelig signal fra politikerne om at de ser på den selvkjørende bussen som en viktig del av morgendagens mobilitetstilbud.

Arendalsuka

Samarbeid har vært avgjørende for drift av selvkjørende buss i Kongsberg. Fra venstre: Elisabeth Skuggevik - Statens vegvesen, Ingar Vaskin - Kongsberg kommune, Olav Madland - Applied Autonomy og Terje Sundfjord. Brakar. Alle sammen på plass under Arendalsuka for å fortelle om erfaringene i Kongsberg. Foto: Brakar