Brakar El Buss Websize-3476
kapittel 7

Elbuss linje 51

Etter å ha kjørt på fossilfritt drivstoff i Drammen siden sommeren 2016 fortsatte vi i 2019 arbeidet med utslippsfri kollektivtransport. I februar satte vi de første seks elektriske bussene i drift, og innen utgangen av 2019 var ytterligere 22 nye elektriske busser bestilt til 2020.

De seks første elektriske bussene ble satt i drift på linje 51 Mjøndalen og Drammen. Dette gjør at linjen i all hovedsak er helelektrisk, med unntak av i rushtid hvor to hybrider kjører for å gi god nok kapasitet. Antall avganger ble økt for å opprettholde kapasiteten da de elektriske bussene hadde plass til litt færre passasjerer. Linje 51 Drammen – Mjøndalen er en viktig busslinje for arbeidspendlere og skoleelever og hadde rundt 760 000 påstigninger i 2019.

Erfaringene med drift gjennom det 2019 har vært gode. Det har vært få eller nesten ingen tekniske utfordringer. Sjåførene har tatt imot den nye teknologien, og kundene har omfavnet de nye bussene.

Fase 2 elektrifisering av bussparken

Fase 2 i elektrifiseringen av bytransporten skulle skje med opptrappingen av busstilbudet i den planlagte Buskerudbyen.

Brakar El Buss Websize-3534
Fylkestinget i Buskerud ba Brakar om å finne alternative strategier for elektrifisering av bytransporten når det politiske flertallet for bypakken falt bort våren 2019.

Brakar utarbeidet frem et alternativ hvor busser som når alderskravet i dagens kontrakt byttes ut mot nye elektriske busser. Etter avtale med Brakar bestilte derfor Vy Buss 22 nye elektriske busser sommer som skal settes i trafikk siste halvdel av 2020. Bussene skal kjøre i Drammen og Lier og to av disse vil være leddbusser slik at Brakar og Vy får erfaringer med elektriske leddbusser fram til nytt konkurransegrunnlag for Drammenskontrakten skal utarbeides. Bussene skal lade underveis, og arbeidet med 15 nye ladestasjoner startet også opp i 2019.

Brakar har fått ny egenkapital fra Viken for å klare investeringene i ny ladeinfrastruktur. Enova bidrar med 40 prosent av investeringen, og er viktig samarbeidspartner for å nå nødvendige klimamål.

Fase 3 – nye kontrakter i Drammen 2024

Fase 3 i elektrifiseringen av bybusstilbudet i Drammensområdet skjer ved nytt konkurranse om busstjenester i Drammen. Brakar er i rute med ambisjonene om at Drammen by skal få utslippsfrie bybusser sommeren 2024.