Nøkkeltall_19
kapittel 1

Nøkkeltall

Tall i parentes = 2018

Antall reiser
12,6 millioner (12,2)
Antall reiser i Buskerudbyen
9,6 millioner (9,2)
Reiser med tog i Buskerud
6 millioner (5,8)
Omsetning
753 millioner kroner (694)
Billettinntekter
191,5 millioner kroner (184,5)
Tilskudd
434,3 millioner kroner (397)
Tilskudd pr reise
34,55 kroner (32,56)
Kostnad pr reise
54,93 kroner (45,48)
CO2-ekv. personkilometer
28 g (45 g)
Punktlighet
64 % (62 %)
Kundetilfredshet
88 % (85 %)