Brakar_Samme Vei_900x600
kapittel 10

Samme vei

Sommer 2019 valgte Brakar å tilby en innovativ og ny tjeneste i Modum, Sigdal og Krødsherad kommune. Sammen med SammeVei testet vi ut samkjøringsappen "SammeVei". Vi inviterte sjåfører og passasjerer til å laste ned app, registrere seg og bli med på å skape et helt nytt mobilitetstilbud.

Siden store deler av kollektivtilbudet i distrikts-Buskerud er basert på skoleavganger, blir tilbudtil et svært redusert mange steder når skolene har fri. De tre kommunene som gjerne samlet kalles midtfylket, er et slikt område. Sommer 2019 valgte derfor Brakar å sette i gang et samkjøringstilbud her for å teste ut dette som et supplement til ordinær kollektivtransport.

Hvordan gikk det?

Prosjektet ble gjennomført fra juni til august (skoleferien). Det var 365 nye nedlastinger av appen, og 339 turer ble lagt ut for deling. 109 passasjerer søkte etter tur. Det ble kun gjennomført 25 turer. Det er verdt å merke seg at nesten alle turene ble gjennomført de to siste ukene av prosjektet, dvs. når folk begynte å komme tilbake fra ferie. Ut fra det relativt høye antallet turer som ble postet i forhold til gjennomførte turer, tyder mye på at de som var aktive ikke fant reisealternativ som passet, både når det gjaldt destinasjon og tidspunkt. Dette tyder på at det må være en viss markedsstørrelse tilstede også for at fleksible mobilitetsløsninger skal lykkes.

Samkjøring blir ofte trukket frem som en mulig løsning på transportutfordringer.

Brakar ønsker å være med å teste hvorvidt slike samkjøringstjenester kan bidra til økt mobilitet i områder med lav kollektivdekning.

Kanskje kan samkjøring bidra til mer fleksibel og kundetilpasset transport i fremtiden, og i tillegg gi bedre utnyttelse av ressursene i samfunnet totalt sett.

Brakar kjørte også fire bestillingslinjer i dette området sommeren 2019. På disse ble det til sammen gjennomført 34 turer.

MobiNext

Pilotprosjektet i midtfylket var en del av MobiNext-prosjektet. MobiNext er finansiert av Innovasjon Norge og drives av selskapet SammeVei. Sammen med flere kollektivselskapet og Entur skal prosjektet identifisere og gjennomføre flere typer piloter for samkjøring i Norge i løpet av 2019-2021. Piloten i Krødsherad var den første av disse. Brakar leder styringsgruppen for MobiNext.

Brakar_Samme Vei_V1_980x300

Illustrasjon: 6. Sans